A

بایدها و نبایدها

گفت‌وگوی با آرامش

با آرامش با فرزندتان صحبت کنید و سعی کنید بفهمید چرا این دیدگاه ها را پذیرفته‌ است.

روایت‌های متضاد

از روایت‌های متضاد استفاده کنید، مثلا روایت‌هایی از شکل‌گیری گروه‌های خطرناک، تروریستی یا افراطی که حوادث ناگواری برای خود و جامعه داشته‌اند.
چنین کاری برای مشروعیت زدایی از دیدگاه‌های فعلی بسیار کارآمد است.

مراجعه به مشاوران

مراجعه به مشاوران متخصص می‌توانند بسیار ضروری باشد، خصوصا اگر گفت‌وگوی شما اثر لازم را ایجاد نکند.

مراجعه به متخصصان

پروپاگاندای سیاسی یا مذهبی، گاهی فرزندان ما را با انتشار اطلاعات گمراه کننده به دام می‌اندازند. در این مواقع، مراجعه به افراد متخصص در آن زمینه‌ای که فرزندان ما درگیر آن هستند و می‌توانند ابهامات و شبهات آن‌ها را بر طرف کنند، بسیار راهگشاست.

عصبانی شدن

ما نباید هنگام گفت‌ و شنود پیرامون چنین مسائلی، عصبانی شویم و کنترل خود را از دست بدهیم. باید بدانیم در فرایند رشد و بلوغ فرزندان‌مان، چنین مسائلی ممکن است رخ دهد و اتفاقا چنین موقعیت‌هایی، می‌تواند زمینه‌های مناسبی برای پیشرفت و دانایی فرزندان‌مان باشند.

تهدید کردن

ما نباید آن‌ها را تهدید کنیم، تهدید به گزارش کردن به پلیس، مدرسه یا هر چیز دیگری.
پناه اول و آخر فرزندان‌مان باید خانواده باشد.

محرومیت از موبایل یا تبلت

ما نباید در برابر چنین مواردی، دستگاه‌های هوشمندشان را از آن‌ها بگیریم. شاید به صورت کوتاه مدت پاسخ دهد، اما در دراز مدت اثرات مخرب بیش‌تری دارد و ممکن است افراد کم سن و سال را به صورت حضوری و واقعی با مروجان دیدگاه‌های افراطی مرتبط کند.

جاسوسی

ما نباید کاری کنیم که حس جاسوس بودن را به فرزندمان القا کنیم. به جای آن، سعی کنید به صورت شفاف و منطقی نظارت کنید. در نظر داشته باشید که ممکن است فرزند شما توسط افراط گرایان، تروریست‌ها و افراد خطرناک، مورد هدف قرار گرفته باشد و آن‌ها برای قطع ارتباط شما و فرزندتان از همین طریق تلاش کنند. پس هوشیار باشید.

در کنار استفاده از ابزارهای کنترلی، از بهترین راهکار مسدودسازی سایت‌های نامناسب
که افراط گرایی را ترویج می‌کنند نیز استفاده کنید. پیشنهاد ما برای این مشکل، OpenDNS است

محدود کردن سایت‌های نامناسب با DNS

B

فرزندم دچار افراط گرایی شده است، چه اقدامی باید انجام دهم؟

اگر احساس می کنید فرزند شما ممکن است تهدیدی برای دیگران باشد یا در یک موقعیت خطرناک قرار گرفته که نیاز به اقدام فوری است یا خطر خروج از کشور وجود دارد، با پلیس تماس بگیرید و مطمئن شوید که پاسپورت او در مکانی امن نگهداری می‌شود.

Childnet توافق نامه خانوادگی

یک راه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮔﻔﺖ‌وﮔﻮﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ دیجیتال و آنلاین و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪین و ﻓﺮزﻧﺪان و تعیین ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻔﺎف

فانوس این مستند را برای شما به فارسی ترجمه کرده است