A

گفت‌وگو کنیم

بهترین راه برای این‌که بفهمید فرزندتان به صورت آنلاین چه می‌کند، این است که با او پیرامون کارهایی که انجام می دهد و سایت‌هایی که دوست دارد آن‌ها را مرور کند، صحبت کنید. مثلا از آن‌ها بخواهید بازی‌هایشان را به شما نشان دهند و خودتان نیز کمی با آن‌ها بازی کنید. در خلال این موضوع، شما این فرصت را پیدا می‌کنید که به آن‌ها بیاموزید چگونه در دنیای آنلاین ایمن بمانند.

شما می‌توانید تمام تنظیمات کنترلی که در این صفحه و دیگر صفحات فانوس مشاهده می‌کنید را
در بخش "تنظیمات کنترلی" و به صورت گام به گام دریافت کنید.
از بخش دسته بندی، بر روی آن بروید و دستگاه مورد نظر را بیابید تا تنظیمات مورد نظر برای شما نمایش داده شود.

در کنار استفاده از ابزارهای کنترلی، از بهترین راهکار
مسدودسازی سایت‌های نامناسب نیز استفاده کنید:

محدود کردن سایت‌های جنسی با DNS

قبل از کودکان تان
انیمیشن‌ها را ببینید و بازی‌ها را امتحان کنید

اگر خودتان نمی‌توانید، بازخوردها و نظرات کارشناسان و والدین را در سایت‌های تخصصی ماند Common Snse Media مطالعه کنید

Common sense media

Childnet توافق نامه خانوادگی

یک راه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮔﻔﺖ‌وﮔﻮﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ دیجیتال و آنلاین و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪین و ﻓﺮزﻧﺪان و تعیین ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻔﺎف

فانوس این مستند را برای شما به فارسی ترجمه کرده است