مشکلات آنلاین

مهم ترین مشکلات آنلاینی که در سراسر دنیا کودکان و نوجوانان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
در هر یک از عناوین زیر، شما با سه بخش مواجه می‌شوید:
۱- بیش‌تر بدانیم: که در آن مشکل مورد نظر را با تمامی ابعاد آن می‌شناسیم.
۲- محافظت کنیم: که در آن به صورت گام به گام اقدامات عملی برای محافظت و حمایت از فرزندان‌مان در برابر آن مشکل را یاد می‌گیریم.
۳- مقابله کنیم: که در آن بحث می‌کنیم که اگر فرزندان‌مان دچار چنین مشکلی شدند، چگونه از پس آن برآییم و با آن مقابله کنیم.