A

برای راه‌اندازی این امکانات، ابتدا باید برای هر کدام از فرزندان‌تان، یک حساب کاربری مخصوص بسازید.
مهم‌ترین نکته در ساخت حساب کاربری، وارد کردن صحیح تاریخ تولد آن‌هاست، زیرا با توجه به آن، دستگاه کودک بودن کاربر را تشخیص می‌دهد.
به علاوه شما می‌توانید والد یا دیگر اعضای بزرگسال خانواده را برای نظارت به دتسگاه اضافه کنید.

۱
وارد Settings شوید و Parental Controls/... را انتخاب کنید

۲
در گام بعد، گزینه Family Managment را انتخاب کنید