A

گفت‌وگو کنیم

به صورت کلی، همواره با فرزندتان در مورد دنیای دیجیتال، اینترنت و فعالیت‌های مرتبط با آن صحبت کنید و با هم، تمام سرگرمی‌ها و آموزش‌های مفیدی که می توان در آن فضا دریافت کرد را مرور نمایید. با زبان و عمل خود به آن‌ها اطمینان دهید که هرگاه در دنیای دیجیتال چیزی آن‌ها را ناراحت کرد، آن موضوع را با شما در میان بگذارند و شما نیز بازخورد مناسبی به آن‌ها خواهید داد.

شما می‌توانید تمام تنظیمات کنترلی که در این صفحه و دیگر صفحات فانوس مشاهده می‌کنید را
در بخش "تنظیمات کنترلی" و به صورت گام به گام دریافت کنید.
از بخش دسته بندی، بر روی آن بروید و دستگاه مورد نظر را بیابید تا تنظیمات مورد نظر برای شما نمایش داده شود.

در کنار استفاده از ابزارهای کنترلی، از بهترین راهکار
مسدودسازی سایت‌های مناسب نیز استفاده کنید:

محدود کردن سایت‌های جنسی با DNS

Childnet توافق نامه خانوادگی

یک راه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮔﻔﺖ‌وﮔﻮﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ دیجیتال و آنلاین و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪین و ﻓﺮزﻧﺪان و تعیین ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻔﺎف

فانوس این مستند را برای شما به فارسی ترجمه کرده است

I

حقایق و آمار

طبق گزارش آفکام
به طور متوسط ​​کودکان ۳ تا ۴ ساله بیش از ۶ ساعت در هفته را در دنیای آنلاین می‌گذرانند

+6 hrs

طبق گزارش Childwise
۵۴ درصد از کودکان ۳ تا ۴ ساله، موبایل یا تبلت شخصی دارند.

54 %

طبق گزارش آفکام  
کم‌تر از نیمی از والدین کودکان ۳ تا ۴ ساله، موافق هستند که "مزایای اینترنت از خطرات آن بیش‌تر است"

> 1/2