A

گفت و گو کنید

چه زمانی؟
به محض ​شروع استفاده از اینترنت یا خرید اولین دستگاه هوشمند مانند موبایل یا تبلت

توضیح دهید که چه اتفاقی ممکن است برای یک تصویر بیفتد
به فرزندتان یادآوری کنید که پس از ارسال محتوا، راهی برای بازگرداندن آن یا دانستن این‌که سر از کجا در می‌آورد، وجود ندارد. از آن‌ها بخواهید قبل از ارسال عکس از خود بپرسند: "آیا دوست دارم خانواده، معلمان یا کارفرمایان آینده من چنین چیزی را ببینند؟"

آمادگی داشته باشید
به فرزندتان آموزش دهید که اگر زمانی از او خواسته شد تصویر واضح یا غیر اخلاقی از خود بگیرند و ارسال کنند، از قبل پاسخ درخوری آماده کنند و ارسال کنند.

با فشار همسالان مقابله کنید
در این موضوع بحث کنید که چگونه ممکن است آن‌ها برای ارسال محتوایی از سمت هم سن و سال‌ها (مثلا در مدرسه یا باشگاه) تحت فشار قرار بگیرند و حتی با این‌که می‌دانند این کار درستی نیست، تن به چنین کاری بدهند. به آن‌ها کمک کنید تا بفهمند که نتیجه تسلیم شدن در برابر این فشارها، می‌تواند بسیار بدتر از ایستادن در برابر آن باشد.

سکستینگ، ارسال تصاویر برهنه و حتی درخواست چنین تصاویری در بسیاری از کشورها غیر قانونی است
و اگر فرد زیر ۱۸ سال باشد، پیگرد قانونی جدی دارد.