زمان صفحه نمایش را برای فرزندان‌تان بهینه کنید
راه‌های عملی برای تاثیر در الگوی رفتاری کودکان
در شبکه‌های اجتماعی چگونه مدت زمان صفحه نمایش را محدود کنیم؟
در فانوس بخوانید: ابزارهای کنترلی، ساده ولی کاربردی

A

زمان صفحه نمایش را برای فرزندان‌تان بهینه کنید

بر اساس فعالیتی که کودکان در دنیای دیجیتال انجام می‌دهند، به این موضوع فکر کنید که ​چه زمانی برای کنار گذاشتن دستگاه‌های هوشمندشان و رسیدگی به دیگر فعالیت‌ها مناسب است.
همه فعالیت‌ها در دنیای دیجیتال آثار یکسانی ندارند. برخی آثار مثبتی بر روی رشد آن‌ها دارند و برخی آثار منفی. پس باید وقت بگذارید و آثار مثبت و منفی هر یک را ارزیابی کنید. از خود بپرسید آیا این برنامه یا بازی مهارتی را در فرزند من ایجاد کرده؟ از نظر حواس و احساسات به وی کمک کرده؟ در تعاملات روزمره تغییری ایجاد کرده؟ اعتماد به نفسش را ارتقا داده؟ ارتباط گرفتن با همسالان و دیگران را تسهیل کرده؟ و در یک کلام انتخاب‌های هوشمندانه‌ای را برای دنیای واقعی‌اش ساخته است؟