افراط گرایی چیست؟
افراط گرایی در افراد کم سن و سال
چرا شبکه‌های اجتماعی می‌تواند نگران کننده باشد؟
چگونه ممکن است فرزندم دچار افراط گرایی شود؟
علائمی که باید به آن‌ها توجه کنیم، چیست؟

A

افراط گرایی چیست؟

فرآیندی است که طی آن افراد (اغلب کم سن و سال) از دیدگاه‌های معتدل به سمت دیدگاه های ایدئولوژیک افراطی حرکت می‌کنند.
این فرآیند می تواند از طریق تلویزیون و شبکه‌های ماهواره‌ای اتفاق بیافتد، یا به صورت آنلاین و از طریق در معرض قرار گرفتن تبلیغات و پروپاگاندای ایدئولوژیک خشونت آمیز و یا به صورت آفلاین و از طریق برخورد با شبکه‌های خطرناک رخ دهد.
چنین فرایندی موجب حمایت بیش‌تر از تروریسم و رفتارهای خشونت آمیز خواهد شد و حتی ممکن است فرد در معرض قرار گرفته، مرتکب اعمال جنایتکارانه شود.