A

دیر یا زود، روزی اتفاق خواهد افتاد

نخستین باری که فرزندمان فحش و ناسزای رکیک بشنود، و یا نخستین باری که با مفهوم تقلب کردن آشنا شود چه زمانی خواهد بود؟ و در آن روز آن‌ها با احساساتی نظیر ترس و اضطراب ناشی از ذات پاک و معصوم خود را چگونه مدیریت خواهند کرد؟

روزی را در نظر بگیرید که فرزندتان برای نخستین بار، یک ناسزای رکیک را به صورت اتفاقی در خیابان بشنود. در آن روز او بر اساس تربیت شخصی‌اش تصمیم خواهد گرفت که آن واژه یا عبارت را به دایره واژگانی مورد استفاده‌اش اضافه کند یا آن را برای همیشه در ذهنش بایگانی نماید.
فرزندان ما روزی با تصاویر پورن مواجه خواهند شد و این موضوع ممکن است خیلی زودتر از آن‌چه که ما فکر می‌کنیم رخ بدهد. در آن روز، واکنش فرزندان ما متفاوت خواهد بود. آن‌ها ممکن است تصمیم بگیرند که به تماشای پورن ادامه دهند و یا آن را کنار بگذارند. مانند هر موضوع تربیتی دیگر، نحوه کمک و مواجهه پدر و مادر با چنین موضوعی، نقشی موثر و بسیار تعیین کننده خواهد داشت.

C

در شبکه‌های اجتماعی چه اقدامی انجام دهیم؟

دوست‌های فرزندتان را مرور کنید
عدم استفاده از شبکه‌های اجتماعی ایمن ترین و راهی صحیح در جهت حفظ امنیت فرزندان ماست اما اگر به هر دلیلی آن‌ها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، بر روی فعالیت آن‌ها نظارت کنید. صفحات و افرادی که از محتوای جنسی یا ادبیات جنسیت زده استفاده می‌کنند را شناسایی کنید و همواره نشانه‌ها را مدنظر بگیرید.
همواره گفت‌وگو با غریبه‌ها برای کودکان و نوجوانان می‌تواند خطر آفرین باشد.

گزارش (Report) کنید
اکثر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی گزینه‌هایی را برای گزارش کردن یا پرچم‌گذاری محتوای جنسی دارند و این همیشه یک گزینه کارآمد است. 

از لینک‌های زیر می‌توانید در این شبکه‌های اجتماعی گزارش کنید:

Facebook

Youtube

Twitter

Instagram

Snapchat

Telegram

Childnet توافق نامه خانوادگی

یک راه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮔﻔﺖ‌وﮔﻮﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ دیجیتال و آنلاین و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪین و ﻓﺮزﻧﺪان و تعیین ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻔﺎف

فانوس این مستند را برای شما به فارسی ترجمه کرده است